Tofta Gårds Intrigitetspolicy

previous arrow
next arrow
Slider

Allmänt
I Tofta Gårds integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter som sparas av oss samt hur du kan kontakta oss. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet.

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Denna integritetspolicy gäller när vi registrerar dina personuppgifter enligt stycket nedan. Tofta Gård (org nr 556466-9389) är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter som samlas in
Personuppgifter vi samlar in kan exempelvis vara ditt namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer samt e-postadress. Det kan även vara information om bokningspreferenser, betalningar, krav på särskild diet, behov av handikappanpassning och annan information du lämnar till oss.

Tofta Gård registrerar personuppgifter i samband med:
a) Att du preliminärt eller definitivt bokar en vistelse/arrangemang hos oss oavsett bokningskanal.
b) Att du godkänner att vi skickar digitala nyhetsbrev eller annan elektroniks information.
c) Att du gör en förfrågan för evenemang som t.ex. konferens eller bröllop.
d) Att du lämnar dina uppgifter till en representant från Tota Gård på exempelvis en mässa eller ett evenemang.
e) Att vi köpt in din adress från en extern källa, avser endast företag.

Hur vi använder insamlad information
a) För att vid behov kunna kontakta dig med information om din bokade vistelse/evenemang hos oss.
b) För att följa upp offerter och förfrågningar
c) För att utföra eventuell marknadsundersökning efter din vistelse/event.
d) För att nå ut till gäster, som lämnat samtycke, med generell och riktad marknadsföring

Information som kan lämnas ut från oss
Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Exempel på externa parter som vi delar information till är tryckerier, vid t.ex. postala utskick. Ett tryckeri får i det fallet en samlad fil med endast de uppgifter som behövs, t.ex. namn och adress. Efter utfört arbete får de ej spara eller använda dessa uppgifter.

Personuppgifter kan lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du beställt via oss eller av andra skäl som du godkänt, i dessa fall använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att försäkra oss om att ersonuppgiftsbestämmelser följs.

Personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part, med undantag av om t.ex. polis eller annan myndighet begär utlämnande av personuppgifter rörande utredning av brott, eller om Tofta Gård på annat sätt är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplats, hemsida, eller till material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Tofta Gård saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser ansvarar vi inte för dess innehåll. Tofta Gård ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rättslig grund samt lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du, vid en bokning, lämnar personuppgifter till Tofta Gård registreras och lagras uppgifterna om dig, samt behandlas för angivna ändamål. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer Tofta Gård hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Om Tofta Gård använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Om du adderar personuppgifter för andra personer är du ansvarig för att Tofta Gård får behandla även dessa personuppgifter i enlighet med tillämpliga integritetsvillkor.

Dina rättigheter
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. Tofta gård kommer på eget eller bokarens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas av oss. Du kan, en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig genom att skriftligt begära ett registerutdrag från Tofta Gård.

Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera oss om detta genom att sända ett meddelande till oss. Tofta Gård ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

När vi köpt din adress (endast företag) från extern källa, har du rätt att veta adresskälla.

Du kan alltid meddela oss om du inte vill att vi kontaktar dig via exempelvis fysiska brev och telefonsamtal. Du kan även själv stoppa mailkommunikation från oss genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” längst ned i det mail du mottagit.

Överlåtelse
Om Tofta Gård omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Kontakt
Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Tofta Gårds behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka ett brev till Tofta Gård Orust AB, Stockenvägen 25, 474 92 Ellös

Google Analytics
Med Google Analytics får vi möjlighet att se hur besökarna använder vår hemsida. Vi kan exempelvis se vilka sidor som är mest besökta, vilka enheter våra besökare använder, vilken browser besökaren använder, och på så sätt kunna anpassa våra sidor. Vi kan även använda informationen vid felsökningar. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

Läs mer om hur Google Analytics använder insamlad data
https://policies.google.com/privacy?gl=se

Google Adwords
Med Google Adwords kan vi genom kod därifrån se vilka länkar som ledde till klick på hemsidan. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

Kontaktuppgifter

Tofta Gård Orust

Stockenvägen 25

474 92 Ellös

GPS-koordinater: N58.153854°, E11.430802°

Tel: +(46)304 – 503 80

Mail: info@toftagard.se

Vi finns 80 km från Göteborg och 45 km från Uddevalla

Hitta hit – med bil

Följ skyltar från E6 mot Orust/Tjörn och väg 160. Vid Varekils korsväg, sväng mot Ellös. Efter ca 15 km sväng vänster och följ skyltar mot Stocken. 1 km innan Stocken följ skylt Tofta Gård till höger och du är framme.

Här finns vi